hj art studio

adatkezelési tájékoztató

GDPR / Általános Szerződési feltételek / Akciós feltételek

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://portrekeszites.hu.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazni fogja.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználónevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová küldik az adatait?

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizhet

 

Felhasználási szabályzat

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.05.27.

Tartalomjegyzék:

 1. Mit tartalmaz ez a dokumentum?
 2. Vonatkozó jogszabályok
 3. Bevezetés
 4. A Weboldal adatai
 5. Részletes vásárlási feltételek
 6. Tájékoztatás az elállási jogról és az elállási jog szabályai
 7. Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
 8. Jogérvényesítési lehetőségek
 9. Egyéb rendelkezések
 10. Az ÁSZF egyoldalú módosítása, kizárások
 
 
 1. Mit tartalmaz ez a dokumentum?

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározzák a Vásárló és Weboldal között létrejövő szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) tartalmát, így tartalmazza:

 • a cégünk (a Weboldal fontosabb adatait, elérhetőségét,
 • az Önt, mint Vásárlót, és a bennünket, mint Weboldalt megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a Honlapunk használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, a szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.)
 • a teljesítési határidők egyes szabályait,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a szállítási és fizetési feltételeket,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

Fogalmak

Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait az I. Mellékletben gyűjtöttük össze teljes körűen az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében itt a törzsszövegben is egyes részeknél meghatározunk fogalmakat.

Technikai információk, kötelező tájékoztatások

A Honlap használatához szükséges technikai információkat, illetve a jogszabályok által előírt egyes más tájékoztatásokat, melyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon találja meg.

 

2. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre irányadó jog magyarországi jogszabályai. Felsoroltuk a legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen jogairól:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen az V. és VI. Könyv)
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

3. Bevezetés

Üdvözöljük az általunk üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”).  

A Szerződés nyelve

A Szerződés nyelve magyar.

 

Alapvető információ:

A Honlap kínálatában többnyire „egyideileg kifejezetten az adott megrendelésre készülő Műalkotások” vannak, és találhat „előre elkészített Műalkotás(oka)t” is limitált darabszámban, de szintén egyedi kivitelezésben. Ön mindenképpen 100%-ban kézzel készült magyar művészeti alkotást fog vásárolni, ha Honlapunk széles körű szolgáltatásai és Műalkotásai elnyerik tetszését.

 

Ki tesz ajánlatot és ki fogadja azt el?

A Honlapon történő böngészés után a Vásárló elektronikus úton emailben Ajánlatot kér a Honlaptól / Szolgáltatótól, aki erre reagálva Árajánlatot ad. A Vásárló ezt követően dönthet arról, hogy ezt részben vagy egészben elfogadja és tovább lépnek a megrendelés, szerződéskötés felé, vagy nem fogadja el.

Vásárló – Ajánlatkérés >>> Honlap / Szolgáltató – Ajánlat adás

 

Alapvető információ: írásbeli-e a közöttünk létrejött szerződés?

A Honlapon vagy külső levelezőrendszeren keresztül a Szolgáltató részére küldött email üzenet / üzenetváltás során létrejött megállapodás elektronikus szerződésnek minősül, mivel az mindkét fél levelezőrendszerében rögzül és visszakereshető. Szolgáltató azokat a jogszabályban előírtak szerint és ott meghatározott ideig tárolja.

 

Megrendelés leadása, szerződés létrejötte

A megrendelés leadása az Ajánlat (fentebb) elfogadásával egyidejűleg megtörténik. A Vásárló írásban, emailen keresztül és egyértelműen jelzi a Szolgáltató felé, hogy Ajánlatának részét vagy egészét elfogadja, ezen írásos visszajelzés a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés létrejöttét jelenti, melynek tartalmát és tárgyát az elfogadott Ajánlat képezi, kereteit pedig jelen dokumentum. Ezt a tényt a Vásárló email üzenetei elküldésével elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti.

 

Ön a Honlap használata során tanúsított ráutaló magatartásával (jelölőnégyzet bejelölése, Ajánlatkérést indító gomb leklikkelése) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

Magatartási kódex 

A Weboldal / Webáruház magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

4. A Weboldal adatai

Cég név: HJ Art Studio

Tulajdonos: Holecskó János E.V.

Székhely: 4532 Nyírtura, Temető utca 16/A.

Telefonszám: +3670 320 8920

E-mail: holecsko.janos@portrekeszites.hu

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 53103176

Adószám: 69382778-1-35

Bejegyző bíróság/bejegyző hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Értékesítési online felület (domain név): portrekeszites.hu

Bank: CIB BANK
név: Holecskó János
számlaszám: 10700048-68997173-51100005

 

5. Részletes vásárlási feltételek

Regisztráció

A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció.

Amennyiben a Honlapon van lehetőség regisztrációra, annak az alábbi szabályai vannak:

 • Ön regisztrálni, a „Regisztráció/Regisztráció” gombra kattintást követően egy e-mail cím és egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).
 • A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépni a felhasználó fiókjába.
 • Ön jogosult a regisztrációjának törlését kérni a Honlapon meghatározott módon (pl. a felhasználói fiókjában). Az üzenet megérkezését követően a Weboldal köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 • A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Weboldalt.
 • Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
 

Weboldal tagság, Feliratkozás:

NEM EGYENLŐ A REGISZTRÁCIÓVAL! A Weboldalon a „KAPCSOLAT oldal / FELIRATKOZOM” gomb használatával Ön nem jogosult a Weboldalon belüli személyes fiók kialakítására. 

A Feliratkozó:

  • az a természetes személy, aki az oldalon saját akaratából, adatai megadásával az űrlapot kitöltve feliratkozik, ezzel egyidejűleg elismerve, hogy az ÁSZF-et megismerte és azt magára vonatkozóan teljeskörűen elfogadta.
  • a Feliratkozó által az oldalon megadott bármilyen jellegű adatot az ide vonatkozó szabályok (PTK.) szerint harmadik fél részére nem továbbítjuk és a közös ügyekben (megrendelések bonyolítása) való sikeres eljáráshoz való felhasználáson túlmenően egyéb célra nem használjuk.
  • a Feliratkozó felé szintén elvárás, hogy az itt megszerzett személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezelje és azt csak is a közös ügylet(ek) bonyolításával kapcsolatban használja fel, harmadik félnek ne adja ki! Ennek megszegése a Tagság elvesztését vonja maga után!
  • a Feliratkozó a feliratkozással egyidejűleg vállalja, hogy a számára felajánlott egyedi kedvezményekről és lehetőségekről, illetve Újdonságokról email értesítéseket kapjon. Természetesen a leiratkozás jogát fenntarthatja, ezesetben a Weboldal azonnali hatállyal törli adatbázisából és újbóli kéréséig további Hírleveleket, Akciós ajánlatokat számára nem küld.

 

Megrendelés folyamata

Műalkotás / Művészeti szolgáltatás megismerése, kiválasztása

Önnek lehetősége van a Honlap felületén böngészni a művészeti szolgáltatások között, melyeket különböző szempontok szerint mutatunk be Önnek. A menüben az egyes kategóriák nevére kattintva a kategóriát bemutató összefoglaló oldalra jut, ahol a kategórián belüli szolgáltatások jellegzetességei, munkamenete megismerhető. 

Pl. Portré kategórián belül – Grafit portré / Pasztell portré / Olajfestmény portré

Ha csak ráilleszti a kurzort a főmenü kategóriájára, akkor a legördülő almenüből egyből az egyes kategórián belüli szolgáltatásokhoz juthat. Ön ezen információk alapján tájékozódhat a Műalkotások lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről.

Milyen lépéseket kell tennie Önnek a megrendelés indításához?

A Weboldal Szolgáltatásai közül a menük által kiválasztható és megismerhető a Vásárló számára megfelelő alkotási nem / forma, áttekintheti a Referenciákat. Ezt követően írásban, emailen keresztül Ajánlatkérést fogalmazhat meg az elképzeléseivel kapcsolatban a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató szükség esetén a pontosításokat követően, ha kialakul a végleges elképzelés Árajánlatot ad, amely tartalmazza: a műalkotás elkészítésének teljes árát, foglaló összegét, elkészítés várható dátumát, hozzákapcsolódó és szükséges közvetített szolgáltatások lehetőségét és hozzávetőleges árát (pl.: keretezés stb.)

A Vásárló ezután elfogadhatja az Árajánlatot és ezt írásban, emailben, egyértelműen közli a Szolgáltatóval.

Ezt követően az Ajánlatban szereplő módon és idő szerint folytatják az ügylet bonyolítását.

 

Mit javasolt tennie Önnek a megrendelés elküldése előtt? (adat ellenőrzés/javítás) 

Mielőtt Ön véglegesítené a megrendelését, az Árajánlatban szereplő összefoglaló segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Műalkotás(oka)t, azok mennyiségét, tulajdonságait, időpontokat / határidőket.

Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne az Ajánlat bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Weboldal által küldött levélre reagálva – Tárgymezőben megjelölve: „Hiba javítás”, „Módosítás”, vagy hasonló egyértelműsítő címiratozással.

*Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint az Ajánlat tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Műalkotás(ok)nak, akkor a jelen ÁSZF elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) az Árajánlatra válaszlevélben reagálva – Üzenete szövegében megjelölve: „Ajánlatot elfogadom / A Műalkotásokat megrendelem” vagy hasonló szövegezéssel tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Weboldal részére.

A Honlap ezután az Ajánlatban szereplő adatok szerint számlával egybekötve bekéri Öntől a Foglaló összegét, amely a Szolgáltató részéről a megrendelés elfogadását jelenti, az Ön részéről pedig a megrendelés véglegesítését. Amennyiben a foglaló összege az elfogadott Ajánlat szerinti összegben, módon és határidőig nem kerül a Szolgáltató birtokába (átutalás / készpénz), úgy a megrendelés tárgytalan és érvénytelen. A Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége nincs.

A megrendelt művészeti alkotás elkészülése után(!) az előre megszabott – tehát a Vásárló által előzetesen elfogadott Árajánlatban szereplő – munkabér ki nem fizetése HATÓSÁGI ELJÁRÁST VON MAGA UTÁN a megrendelővel szemben!

 

Műalkotások ára

Az egyes megrendelésekhez egyedi árajánlat kapcsolódik, melyeket a Szolgáltató a Vásárló által adott információk és általa kívánt egyedi konstrukció alapján határoz meg minden tétel esetében egyenként. A Szolgáltató saját hatáskörében tehet árengedményt a meghirdetett akciós kiírások alapján és azok időszakában.

Az Árajánlatban megjelenített Műalkotások vételára bruttó van feltüntetve. Az Eladó / Szolgáltató alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árak tájékoztató jellegűek. A Műalkotások mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a közvetített szolgáltatások – kiszállítás, keretezés stb. – költségét. A Műalkotások ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a Vásárló végleges visszaigazoló levele alapján minden költséget tartalmaz a Műalkotás(ok) elkészítésével kapcsolatban – a nem ismert, de szükséges közvetített szolgáltatások árát hozzávetőleges, megközelítő pontossággal tartalmazza az Árajánlat.

 

Rendelés visszaigazolásának folyamata

Az alábbi módokon jöhet létre Ön és a Weboldal között szerződés. Azt, hogy az alábbi lehetőségek közül melyik módon jön létre a szerződésünk, a Honlapon történő tájékoztatásunk és az általunk küldött emailek tartalmazzák.

Miután Ön elküldte részünkre az Ajánlatkérését a Honlapon, Ön két e-mailt fog kapni tőlünk.

 

Az ajánlatkérést követően Ön kap egy automatikus emailt, amelyben értesítést adunk a kérés befogadásáról és a feldolgozás elindulásáról. Ezt követően egy második, nem automata emailt is fog kapni, amelyben az Ön érdeklődésének megfelelően az adott témájú / tárgyú Műalkotás paramétereit pontosítjuk, ha szükséges. Amennyiben nem szükséges pontosítás a levél tartalmazni fogja a Szolgáltató részéről a Műalkotás elkészítéséhez és átadásához szükséges információkat és a konkrét Árajánlatot.

Az Ön és a Weboldal között online módon megkötött Műalkotás(ok) adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Weboldal dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

Szerződés létrejötte, a szerződés tartalma

Mikor jön létre a szerződés Ön és a Webáruház között?

A megrendelés leadása az Ajánlat (fentebb) elfogadásával egyidejűleg megtörténik. A Vásárló írásban, emailen keresztül és egyértelműen jelzi a Szolgáltató felé, hogy Ajánlatának részét vagy egészét elfogadja, ezen írásos visszajelzés a jelen ÁSZF. szerint a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés létrejöttét jelenti, melynek tartalmát és tárgyát az elfogadott Ajánlat képezi, kereteit pedig jelen dokumentum. Ezt a tényt a Vásárló email üzenetei elküldésével elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti.  

 

Milyen típusú szerződésnek minősül az Ön és a Weboldal között létrejött Szerződés?

Az Ön és a Webáruház között online módon megkötött Műalkotás(ok) adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Weboldal dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

Számla

A Weboldal számlát állít ki az Ön vásárlásáról és a számlát e-mailben küldi el Önnek és/vagy a csomagban helyezi el.

 

Fizetési módok

Az Ön által kiválasztott Műalkotás(ok) vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni. Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-időre változik. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról a Honlapon és a konkrét Műalkotás(ok) megrendelésekor is tájékoztatjuk. Itt általános tájékoztatást adunk Önnek a fizetési megoldásokról.

A weboldal művészeti szolgáltatásain keresztül a kifejezetten a megrendelés kapcsán létrejövő alkotások esetében a fizetési mód mindenkor a megrendelés alapját képező Ajánlatban kerül meghatározásra.

Lehetséges változatok:

 • Banki átutalás – foglaló és végösszeg fizetés
 • Készpénzes fizetés – foglaló és végösszeg fizetés
 • Utánvétes fizetés – csak végösszeg fizetés

Ettől eltérés csak a Szolgáltató kifejezett kezdeményezésére lehetséges, de csak a Vásárló javára / előnyére, illetve, ha az a megrendelés teljesítését segíti.

Minden megrendelés 50% foglaló megfizetése után érvényes. A foglaló összege általában a Weboldal szolgáltatásainak körébe tartozó végösszeg 50%-a, amelytől a Vásárló saját kérésére kizárólag felfelé a teljes 100%-ig eltérhetnek, ezt az Ajánlatban a Szolgáltató rögzíti, majd Vásárló elfogadja. 

 

FONTOS TUDNI:

Amennyiben a Vásárló / Fogyasztó eláll a szerződéstől a foglaló megfizetése után a Szolgáltató a foglaló teljes összegét megtartja, mint az addig felmerült munkadíj és egyéb költségek fedezetét kárenyhítés céljából. Természetesen, ha a Szolgáltató hibájából hiúsul meg a szerződés teljes teljesítése, akkor a visszafizetési kötelezettséget is vállalja.

 

A Weboldal – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

Szállítási feltételek 

Általános tájékoztatás

Az Ön által kiválasztott Műalkotás(ok) többféle szállítási módon és időről-időre változó áron rendelhetőek meg, egyes esetekben pedig akció keretében folyamatosan változó áron találja ezeket meg. Az aktuálisan elérhető szállítási módozatokról és azok áráról a konkrét Műalkotás megrendelésekor tájékoztatjuk, itt általános tájékoztatást adunk Önnek a szállítási feltételekről.

 

Átvételi módok 

 1. Házhozszállítás

Házhozszállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.

 Ha Ön a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az értesítőn található szám segítségével lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt Műalkotás(ok) kiszállítását.

A futárszolgálat tehát összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Weboldal csak akkor kísérli meg újból, ha Ön a megrendelés ellenértékét átutalással a Weboldal részére már megfizette és a vételár a Weboldal számláján jóváírásra került.

A Weboldal az eleve csak az adott megrendelés kapcsán elkészülő Műalkotások szempontjából figyelembe veszi a Vásárló egyedi szállítási igényeit és azokhoz mind az elkészítés, mind pedig a kiszállítás vonatkozásában maximálisan illeszkedik. Ennek díjazása természetesen az elfogadott Ajánlatban feltüntetésre kerül, ha a kiszállítást a Szolgáltató teljesíti. Ha futárszolgálat, akkor annak díjazása csak a Műalkotás(ok) elkészítése után felmérhető.

 

 1. Személyes átvétel/átvételi pont

Amennyiben Önnek a megrendelt Műalkotás(ok) átvételére személyes átvételt vagy más csomagautomatás átvételt is biztosítunk a megrendelés során megadott lehetőségek között, akkor az Ön által megvásárolt Műalkotás(ok) azon időponttól vehető(k) át a megadott átvételi ponton. Az átvétel előtt kérjük várja meg, az átvétel lehetőségét megerősítő emailt vagy sms-t, amit a Weboldal vagy annak megbízottja küld meg Önnek.

 

Műalkotás(ok) átvételével kapcsolatos tájékoztatás

A Műalkotás(ok) átvételekor Ön köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson és/vagy a Műalkotás(ok)on, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.

 

Szállítási határidő 

A Weboldal a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb az Ajánlatban közösen elfogadott határidőn belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Műalkotás(oka)t.

A konkrét szállítási határidőt minden esetben a Felek részéről elfogadott Szerződéssé vált Ajánlat tartalmazza. Attól eltérni, csak a Vásárló javára lehet, illetve amennyiben a Műalkotás(ok) tényleges elkészítése és szállítása a Szolgáltató önhibáján kívül több időt vesz igénybe.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (lásd a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben) jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül önhibájából nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta

VAGY

 1. a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Kiszállítás kifizetési feltételhez kötése

Amennyiben Ön korábban már a megrendelt Műalkotás(oka)t nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Műalkotás „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a teljes vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését.

A Szolgáltatónak jogában áll visszatartani a Műalkotás(ok) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Műalkotás(ok) árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett Műalkotás esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Szolgáltatóhoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg).  A Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Műalkotás árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.

 

Értékesítés külföldre

Amennyiben a Honlapon megadott feltételek szerint a Magyarországról rendelő személyek a Műalkotás(ok) kiszállítását kérhetik Magyarországra és/vagy bármely Európai Uniós tagállam területére, ezt a lehetőséget kérheti a nem Magyarországról rendelő személy is. Ez azt jelenti, hogy nem alkalmazunk hátrányos területi megkülönböztetést az egyes megrendelőkkel szemben.

Amennyiben a Weboldal a megrendeléseket az Európai Unió (EU) területén belül külföldre is kiszállítja a fentiek szerint, akkor a külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vásárlónak

 • az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy
 • az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.

A Honlapon található tartalom és az Önnel folytatott levelezésünk és egyéb adatközléseink főleg magyar nyelven történnek, és nem vagyunk kötelesek a Vásárló választása szerinti nyelven levelezni/telefonálni a Vásárlóval.

 

Kárveszély átszállása

Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül (lásd fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben) és a Weboldal vállalja a Műalkotás(ok) Fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Műalkotás(oka)t. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a fuvarozót a Vásárló bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Weboldal ajánlotta.

 

6. Tájékoztatás az elállási jogról és az elállási jog gyakorlásának szabályai

 

A Fogyasztó elállási joga

Fontos információ: az e pontban felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalommeghatározásokat az I. Mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

 

A Fogyasztó elállási jogának kizárása

 

A Weboldal szolgáltatásai tekintetében azok jellegéből fakadóan az így igénybevett szolgáltatások tekintetében a szerződéskötést és a foglaló megfizetését követően elállási jog érvényesítésére a Vásárló / Fogyasztó részéről lehetőség nincs.

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Ha a Fogyasztó mégis élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 4. pontjában feltüntetett elérhetőségeken a Weboldal részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a jelen ÁSZF végén található II. Mellékletben elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

A Fogyasztó tudomásul veszi a fentebb felsorolt elállási jog gyakorlását kizáró tényezők és a Weboldal szolgáltatási körének teljes átfedése kapcsán rá vonatkozó következményeket. Vagyis amennyiben mégis gyakorolja az elállási jogát, akkor azt:

 • a megrendelt műalkotások elkészítése előtt – a foglaló teljes összegéről való lemondás mellett teheti
 • a megrendelt műalkotások elkészítése után – csak a teljes szerződés szerinti összeg megfizetése mellett teheti

Ezektől csak is a Szolgáltató tekinthet el. Abban az esetben hajlandó, hogy ha a Fogyasztó egyértelműen bizonyítani tudja, hogy önhibáján kívül a szerződés szerinti összeg megfizetésére képtelen.

Ezesetben a Szolgáltató két lehetőséget kínál:

 • kamatmentes részletfizetés
 • teljes elengedés – ez esetben a megrendelt Műalkotás(oka)t nem köteles átadni megrendelő részére

Egyetlen speciális eset!

Abban az esetben, ha a Vásárló a Weboldalon található előre elkészített Műalkotások közül vásárol, és a kézhezvételt követően nem elégedett mégsem a Műalkotással / Műalkotásokkal, akkor azt az elállási jog gyakorlásának rendes szabályai szerint visszaküldheti. 

 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Weboldal részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Weboldal a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

 

Melyik félen van a bizonyítási teher? 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6.pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Mit kell tennie a Weboldalnak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

A Weboldal köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha Fogyasztó a Honlapon biztosított módon küldte be elállási nyilatkozatát (például webűrlapon).

 

 Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Műalkotás(oka)t a Szolgáltató által a Honlapon feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Műalkotás(oka)t.

 

Kit terhel a visszaküldés költsége?

A Műalkotás(ok)nak a Weboldal címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Weboldal vállalta e költségek viselését. A Weboldal azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Weboldal az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Műalkotás(ok) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Fogyasztó felelhet a Műalkotás(ok) értékcsökkenéséért elállás esetén

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Műalkotás(ok)ban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Műalkotás(ok) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Weboldal tehát követelheti a Műalkotás(ok) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

 

Meddig kell a Weboldalnak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén? 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Weboldal visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Műalkotás(ok) ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

 Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

A Weboldal jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Műalkotás(oka)t, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Weboldal a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget? 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Weboldal, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, például az elállási nyilatkozatán megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

7. Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

Szavatosság és jótállás viszonya

A jótállás és a szavatossági jogok egymás mellett érvényesülnek. Alapvető különbség köztük, hogy jótállás esetén a Fogyasztó számára kedvezőbben vannak megállapítva a bizonyítási teher szabályai.

 

Hibás teljesítés

Egy Műalkotás akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Ön a Weboldal hibás teljesítése esetén a Weboldallal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Használt termékek esetében 2 évnél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. A Webáruház az általa értékesített Termékei esetében minden esetben 1 év szavatosságot vállal, melynek értelmében Ön 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön közvetlenül a Weboldallal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 1. a) Kellékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Weboldal számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Weboldallal.

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Weboldal adott okot.

Ha a szavatossági igényét a Műalkotás(ok)tól – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része(i) tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Műalkotás(ok) egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 1. b) A Weboldal mentesülése a kellékszavatossági kötelezettsége alól

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Műalkotás(oka)t a Weboldaltól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Weboldal csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Műalkotás(ok) hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett.

Amennyiben a Weboldal bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

A Műalkotás (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – elállhat (lásd. 6. pont) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

a) Termékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

b) A gyártó mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Jótállás

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

A jótállási határidő a Műalkotás(ok) Ön részére történő átadása napjával kezdődik.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Weboldalnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Műalkotás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Weboldal a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Jótállási igény érvényesítését kizáró hibák

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Műalkotás(ok) Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen elhelyezés (kivéve, ha elhelyezést a Weboldal, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen elhelyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

A szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő Vásárló esetén)

Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint a Weboldal székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Weboldal által feltüntetett email címen közvetlenül is érvényesítheti. Jótállási igényeit a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Weboldal felé.

A szerződés megkötésének bizonyítása Önt terheli (számlával, nyugtával).

A Weboldalt terhelik a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek.

A Weboldal köteles az Ön által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényének tudomásul vételéről késedelem nélkül, igazolható módon az Önt visszaértesíteni, elkészült jegyzőkönyve másolatát elküldeni.

A kijavítást vagy kicserélést – a Műalkotás tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

Ha az Ön által bejelentett szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor a Weboldal nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Önt.

A Weboldal a jegyzőkönyvet felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság számára bemutatni.

 

A Weboldal törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Műalkotás tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Weboldal Önt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon történik.

Ha a Műalkotás cseréjére nincs lehetőség, a Weboldal köteles az Ön által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni. A nyolc napos határidő a kijavításra előírt harmincnapos határidő eredménytelen elteltekor kezdődik.

 

A kijavítás egyéb szabályai kötelező jótállás esetén

A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a Weboldal szavatossági vagy jótállási kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, Ön békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 8. pontban feltüntettettek szerint.

A Weboldal nem vállal szavatosságot az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Műalkotás nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Mikor tehet Ön panaszt?

Ön panaszt tehet a Weboldalnál a Weboldalnak és minden, a Weboldal érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a Műalkotás(ok)nak Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

Hogyan teheti meg panaszát?

Ön a panaszát szóban és írásban is megteheti.

Hol tehet Ön panaszt?

Ön a Műalkotással vagy a Weboldal értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

 

Szóbeli panasz

A szóbeli panasz kivizsgálásának szabályai

A Weboldalnak nem áll módjában a szóbeli panasz rögzítése és így arról teljes és részletes jegyzőkönyv készítése.

A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

A Weboldal panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

Az emailen vagy más írásos hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Weboldal egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A szóbeli panasz feldolgozásakor a Weboldal az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Írásbeli panasz

A Weboldal a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.  

A panasz elutasítása esetén a Weboldal az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén a Weboldal köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Weboldal a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Weboldal és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Weboldallal való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Weboldal székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Békéltető testületi eljárás
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Részletek:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Weboldal piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU   

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető testületek elérhetősége:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben a Weboldal a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Weboldallal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Weboldal és a Fogyasztó között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Weboldal kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Weboldal írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Weboldalt a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Ennek megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A Weboldalak jogsértő magatartása ellen kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, arról való eltekintésre nincs lehetőség, az nem mellőzhető a kis- és középvállalkozások esetén sem.

 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

 

Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Weboldal székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, ár feltüntetés stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Amennyiben valamelyik elérhetőségi adat megváltozott, az alábbi linken tudja a legfrissebb elérhetőségi adatokat megtekinteni: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
Email: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Email: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
Email: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
Email: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
Email: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
Email: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
Email: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
Email: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
Email: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
Email: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Email: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
Email: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
Email: zmbekelteto@zmkik.hu

A Weboldalt a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

9. Egyéb rendelkezések

 

Felelősség

A Vásárló a Honlapot, a weboldal felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Weboldal nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Weboldal jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Weboldal jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Weboldalak oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Weboldal nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Weboldal felé. Ha a Weboldal jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Weboldal a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Webáruház előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

 

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Weboldal kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1000 Ft, illetve képenként 50000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében a Weboldal közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Weboldal által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Weboldal adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Weboldal külön írásbeli engedélyt adott.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Weboldal által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Weboldal adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

FONTOS:

A megrendelő elfogadja, hogy az általa megrendelt Portré és Karikatúra rajz, festmény vagy digitális műalkotás elkészülése után arról referencia fotó készül, amelyet a HJ Art Studio a későbbiekben művészeti tevékenységének bemutatására, illetve szolgáltatásai reklámozására a portfóliójában felhasznál. Az elkészült műalkotás bármilyen médiafelületen való közzétételének elhagyására a megrendelő felkérheti a HJ Art Studio-t a megrendelés leadásakor.  A kifejezetten ez irányú kérését a megrendelő írásban köteles közölni a HJ Art Studio-val (jelen dokumentum 3. számú Melléklete alapján – Nyilatkozat). Ezt követően a HJ Art Studio a megrendelő kéréséhez igazodva kezeli a minta és a referencia fotóanyagot is, azt közzé nem teszi.

Ritkább esetben a megrendelt műalkotás elkészítéséhez szükséges fotót szintén a fent említett célból használatba veheti a Szolgáltató, csak is abban az esetben, ha erről a Megrendelőt előzőleg írásban nyilatkoztatta hozzájárulásáról (jelen dokumentum 3. számú Melléklete alapján – Nyilatkozat)! Valamint azzal a kritériummal, hogy személyazonosságot beazonosító adatot nem jelenít meg vele egyidejűleg (név, cím, helyiség név, stb).

Jogról lemondás feltételei

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Weboldal valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

 

10. Az ÁSZF egyoldalú módosítása, kizárások 

Hogyan módosíthatjuk az ÁSZF-et?

A Weboldal jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú. 

A szerződés teljessége, kizárások

A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Weboldal és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Weboldal és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 

 1. Melléklet

FOGALMAK

Felek: Weboldal / Szolgáltató és Vásárló együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fontos: a békéltető testületek elött induló eljárásokat a fenti „Fogyasztó” meghatározáson kívül eső személyek is megindíthatják, ugyanis ebben a szűk körben a fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül. 

Honlap: A Weboldal által üzemeltetett elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

Jótállás: A Fogyasztó és a Weboldal között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Szerződés: Weboldal / Szolgáltató és Vásárló között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Műalkotás(ok): a Honlap kínálatában szereplő, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog/dolgok, mely a Szerződés tárgyát képezheti(k) a Vásárló megrendelése esetén.

Vásárló: a Honlapon keresztül ajánlatot kérő olyan Személy, aki a saját részére olyan nem előre gyártott terméket rendel, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülő más szervezet).

Weboldal / Szolgáltató: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, a 4. pontban meghatározott szervezet vagy egyéni vállalkozó.

 

 1. Melléklet

Elállási nyilatkozat

 

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

Weboldal adatai:

Cégnév:

HJ Art Studio

Holecskó János E.V.

Székhely:

4532 Nyírtura, Temető u. 16/A.

Telefon:

+3670 320 8920

E-mail:

holecsko.janos@portrekeszites.hu

Adószám:

69382778-1-35

Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat a Weboldallal az alábbi termék/ek adásvételével kapcsolatban kötött szerződés tekintetében:

Megrendelés száma: ………………………………………………………………………

Műalkotás(ok) megnevezése: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Elállást gyakorló fogyasztó(k) neve:

……………………………………………………………

Elállást gyakorló fogyasztó(k) címe:

……………………………………………………………

Amennyiben az alábbi adatokat megadja, hozzájárul ahhoz, hogy Weboldal az Ön által kifizetett végösszeget átutalás formájában térítse vissza az Ön részére:

Kedvezményezett neve: …………………………………………………………………

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………

Az Ön email címe: ……………………………………………………………

(Az Ön vásárláskor/regisztrációkor megadott email címe!)

 

Kelt…………………………………….., …………év………………………..hónap………nap

…………………………………………………………………

Fogyasztó(k) aláírása

(Kérjük csak abban az esetben írja alá, ha postai úton küldi el részünkre.)

 

 1. Melléklet

Nyilatkozat a Weboldal által készített Műalkotások nyomán készült Referencia anyagokról (fotó, video) és azok felhasználásáról:

Alulírott megrendelő ………………………………………………………………………, szül. hely, idő: ………………………………………………………………………, anyja neve: ………………………………………………………………………,

kifejezetten kérem a HJ Art Studio-t, hogy semmilyen internetes vagy egyéb média platformon az általam megrendelt Portré és Karikatúra rajz, festmény vagy digitális műalkotás elkészülése után, az arról készült referencia fotót/videót ne tegye közzé.

Együttműködését és megértését köszönöm!

Kelt.: ……………………………………………………

      Aláírás: …………………………………………………….

  Megrendelő